הספר הכי טוב במדינת תל אביב!! ותודה מיוחדת למרייצ׳קה!


הערות